'బ్లెయిర్ విచ్' గేమ్ గురించి చాలా భయానక విషయం? ఇది మీ కుక్కను బాధిస్తుంది

కొత్త బ్లెయిర్ విచ్ గేమ్‌లో డాగ్ కంపానియన్ దాని ఉత్తమమైన మరియు చాలా హృదయ స్పందన-లక్షణం.