ఈక మరియు ఎముకలను పట్టించుకోవద్దు డెత్ మెటల్ పేరిట కష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం

వారి కొత్త ఆల్బమ్, 'బెస్టియల్ హైమ్స్ ఆఫ్ పెర్వర్షన్' ను ప్రసారం చేయండి మరియు శాకాహారి, స్వదేశీ వారసత్వం మరియు ప్రోఫౌండ్ లోర్‌కు సంతకం చేయడంపై బ్యాండ్ యొక్క వైఖరిని చదవండి.