యాంటిడిప్రెసెంట్స్ తీసుకున్నప్పటి నుండి నేను కలిగి ఉన్న విచిత్రమైన కలలు

యాంటిడిప్రెసెంట్స్ అనేక దుష్ప్రభావాలతో రావచ్చు, కాని అసాధారణ కలలు విచిత్రమైనవి.

వారి జీవితాలను మార్చిన K- రంధ్రాల గురించి మేము ప్రజలను అడిగాము

'ప్రేమ ఎంత ముఖ్యమో చూడటానికి నాకు కె-హోల్ పట్టిందని వెర్రి.'

చిన్నదిగా ఉండటం సైన్స్ మిమ్మల్ని నిరుత్సాహపరుస్తుంది

ఇది మిమ్మల్ని కూడా నిరాశకు గురి చేస్తుంది: చిన్న వ్యక్తులు ఆత్మగౌరవం తక్కువగా ఉండి ఆత్మహత్య చేసుకునే అవకాశం ఉంది.

నిపుణులు మీరు మీరే మంచి విషయాలు చెప్పాలని చెప్పారు

మీ అంతర్గత సంభాషణను మెరుగుపరచమని వారు ఈ విధంగా సూచిస్తున్నారు.