మీ షిట్ ఉద్యోగాన్ని వదిలివేసి ... ప్రొఫెషనల్ డ్రాగ్ కింగ్!

చియో గోమ్స్ ను కలవండి - మాజీ హెడ్ చెఫ్, సేవా పరిశ్రమ యొక్క పక్షపాతాన్ని విడిచిపెట్టి గ్లోబ్రోట్రోటింగ్ డ్రాగ్ పెర్ఫార్మర్‌గా మారారు.

'రుపాల్ యొక్క డ్రాగ్ రేస్' రీక్యాప్: మిజ్ క్రాకర్ సమస్యాత్మకంగా ఉందా?

సీజన్ టెన్ పోటీదారుడు ఆమె పేరును 'అల్పాహారం మరియు జాతి మందల వలె వర్ణించారు.