ఈ విధంగా మీరు డబ్బుతో పురుషులను డామినేట్ చేస్తారు

'విదేశాల పర్యటనల నుండి మనిషి సంకల్పంలో లబ్ధిదారుడిగా పేరు పొందడం వరకు నాకు బహుమతులు వచ్చాయి. నా స్వంత లైవ్-ఇన్ బానిస కూడా ఉన్నారు, అతను నన్ను ఆర్థికంగా పూర్తిగా నియంత్రిస్తాడు. '

ఫైనాన్షియల్ డామినేషన్ చాలా ఖరీదైన ఫెటిష్

ఆర్థిక ఆధిపత్యం యొక్క ప్రాథమికంగా పురుషులు ఇంటర్నెట్ ద్వారా మహిళలకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును బదిలీ చేస్తారు.