'లైవ్, లాఫ్, లవ్' మమ్స్ మచ్-మాలిగ్డ్ డెకర్ ట్రెండ్‌ను డిఫెండ్ చేస్తాయి

కరోనావైరస్ సమయంలో మీరు మీ తల్లిదండ్రుల ఇంటికి పారిపోయి ఉంటే, మీరు ఇప్పటికే ఈ తరహా ఇంటీరియర్ డిజైన్ గురించి బాగా తెలుసు.