స్కామ్ రాపర్స్ జి 4 బాయ్జ్ యుకె మరియు ఎన్వై డ్రిల్ మధ్య వంతెనను నిర్మిస్తున్నారు

స్టేటెన్ ఐలాండ్ ద్వయం స్కామ్ ర్యాప్ స్క్రీమర్ లండన్ మరియు న్యూయార్క్ డ్రిల్ సన్నివేశాల మధ్య సంబంధాలలో ఒక మైలురాయి. ఇది వారి కథ.

అలెక్స్ స్టుర్రాక్ యొక్క ఇన్క్రెడిబుల్ స్ట్రీట్ ఫోటోలు మీరు అరుదుగా చూసే లండన్ ను చూపించు

అతను తన తరం యొక్క గొప్ప వీధి ఫోటోగ్రాఫర్లలో ఒకడు కావచ్చు.

హిట్లర్ కోసం పెయింట్ చేయడానికి నిరాకరించిన మర్చిపోయిన క్షుద్ర కళాకారుడు

లండన్లోని ది లాస్ట్ మంగళవారం సొసైటీలో ఆస్టిన్ ఉస్మాన్ స్పేర్ రచనల సేకరణ ప్రదర్శనలో ఉంది.