'షిన్ మెగామి టెన్సీ 3: నోక్టర్న్' అనేది ఒక వీర్డర్‌కు త్రోబాక్, RPG యొక్క ఉద్వేగభరితమైన యుగం

2003 అట్లాస్ RPG యొక్క ఈ పునర్నిర్మాణంలో, ఉనికి సగం జీవితం, కానీ ఇది ఇప్పటికీ జీవించి ఉంది.

'స్ప్లాటూన్ 2' మనకు సరిపోలని, కనెక్షన్‌లను ఎలా చేస్తుంది

ప్రేమ ‘ఎమ్ లేదా ద్వేషం’, స్క్విడ్‌పార్టీలు సామాజిక లాక్‌డౌన్ యుగంలో ఉల్లాసభరితమైన ఆశ్రయాన్ని అందిస్తాయి