ఇంటర్నెట్ ప్రకారం, పీ వాస్తవంగా రుచి చూస్తుంది

ఆమెకు ముందు చాలా మంది ఇంటర్నెట్ వినియోగదారుల మాదిరిగానే, కార్డి బి, 'పీ రుచి ఎలా ఉంటుందో నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను?' మాకు సమాధానాలు వచ్చాయి.

అందువల్లనే కొంతమంది ఇతరులకన్నా ఎక్కువగా పీ వే చేస్తారు

మరియు కోరికతో ఎలా పోరాడాలనే దానిపై సలహా ఇవ్వండి, తద్వారా మీరు చివరకు బాత్రూమ్ విరామం లేకుండా నార్కోస్ యొక్క ఎపిసోడ్ ద్వారా చేయవచ్చు.