సెక్స్ వర్కర్ పేరు కోసం నింటెండో న్యాయవాదులు వచ్చినప్పుడు ఏమి జరిగింది

నింటెండో ఆమెకు విరమణ మరియు విరమణ నోటీసు పంపిన తరువాత టిక్‌టాక్ మరియు ఓన్లీఫాన్స్ స్టార్ పోక్‌ప్రిన్క్స్‌ను డిజిటల్‌ప్రిన్క్స్‌ఎస్‌కు రీబ్రాండ్ చేయవలసి వచ్చింది.

టార్గెట్ నిషేధాలు పోకీమాన్ కార్డులు మరియు వాల్‌మార్ట్‌కు ఏదీ లేదు

కార్డులు పూర్తిగా అమ్మడం మానేయాలని టార్గెట్ నిర్ణయించిన తరువాత పోకీమాన్ కార్డ్ సంక్షోభం తీవ్రమవుతుంది.