జస్ట్ ఎ డిక్: ది సాడ్ రియాలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ మేల్ పోర్న్ స్టార్

వార్షిక VENUS ఇంటర్నేషనల్ ఎరోటిక్ ట్రేడ్ ఫెయిర్‌లో, మహిళా ప్రదర్శకులు నిజమైన తారలు, వారి పురుష సహచరులు వికారంగా పక్కన నిలబడతారు.

లెక్కింపు యొక్క కొత్త వేవ్ పోర్న్ పరిశ్రమను స్వీప్ చేస్తోంది

పోర్న్ సెట్స్‌పై దుర్వినియోగం గురించి గత వారంలో డజన్ల కొద్దీ మహిళలు ముందుకు వచ్చారు, మరియు ప్రదర్శకులు ఇది ప్రారంభం మాత్రమే అని చెప్పారు.