అల్లడం కమ్యూనిటీ వెబ్‌సైట్ రావెలరీ డోనాల్డ్ ట్రంప్‌కు మద్దతు నిషేధించింది

8.5 మిలియన్ల మంది సభ్యులను కలిగి ఉన్న రావెలరీ, దాని వేదికపై 'ఓపెన్ వైట్ ఆధిపత్యానికి మద్దతును' అనుమతించదు.