ప్రపంచంలోని పొడవైన వేలుగోళ్లు కత్తిరించే ఈ వీడియో చూడండి

అయన్నా విలియమ్స్ తన 24 అడుగుల పొడవైన గోళ్లను ఎలక్ట్రిక్ రోటరీ పరికరంతో కత్తిరించాడు.

ప్రతి బడ్జెట్‌కు ఉత్తమ రికార్డ్ ప్లేయర్స్ అని ఒక నిపుణుడు తెలిపారు

పోర్టబుల్ క్రోస్లీస్ మరియు DJ- విలువైన స్టీరియో టర్న్‌ టేబుల్స్ మధ్య వ్యత్యాసాల గురించి మేము వినైల్ లైర్డ్‌ను అడిగాము మరియు ఆడియో-టెక్నికా ప్లేయర్‌లు విలువైనవి.