గేమ్‌స్టాప్ ట్రేడింగ్ హాల్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్‌లో ఫెడ్స్ రాబిన్‌హుడ్ సీఈఓ ఫోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు

జనవరి యొక్క గేమ్‌స్టాప్ బోనంజాలో దాని పాత్రపై విస్తృతంగా దర్యాప్తు చేయబడుతుందని రాబిన్‌హుడ్ చెప్పారు; కనీసం 49 క్లాస్ యాక్షన్ వ్యాజ్యాలకి లోబడి ఉంటుంది.