జ్యోతిషశాస్త్రం యొక్క అత్యంత తీవ్రమైన రోజు 2020 ను ఎలా బ్రతికించాలి

1982 నుండి గ్రహాలు మీ జీవితాన్ని ఈ చెడుగా మార్చడానికి కుట్ర చేయలేదు - ఈ ఆదివారం సాటర్న్-ప్లూటో సంయోగం ద్వారా ఎలా పొందాలో ఇక్కడ ఉంది!

మీ పుట్టిన పట్టికలో శనికి మీ జ్యోతిషశాస్త్ర గైడ్

మీ సరిహద్దులు, పని నీతి మరియు లోతైన అభద్రతల గురించి సాటర్న్ ప్లేస్‌మెంట్ ఏమి చెబుతుంది.

కుంభం లోని శని మీ భవిష్యత్తుకు అర్థం

సరిహద్దులు మరియు నిబద్ధత యొక్క గ్రహం కుంభం లోకి ప్రవేశిస్తుంది, 2020 యొక్క అతిపెద్ద శక్తి మార్పును తెస్తుంది-మరియు రాబోయే మూడేళ్ళు మీ కోసం ఏమి ఉంచాలో అంతర్దృష్టి.