'లైట్హౌస్' మెర్మైడ్ వాగినాస్ కోసం నిర్లక్ష్యంగా కొమ్ముగా ఉంది

'బాగా, నా మొదటి షాట్ ఈ భయంకరమైన హస్త ప్రయోగం దృశ్యం' అని రాబర్ట్ ప్యాటిన్సన్ న్యూయార్క్ టైమ్స్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు.