మీరు ఎప్పుడూ వినని ఈ రాబ్లాక్స్ గేమ్ ఆవిరిపై AAA ఆటల కంటే ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందింది

మరియు ఇది కుక్కపై టోపీ ఉంచడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

'రెడ్ డెడ్ రిడంప్షన్ 2' నవంబర్ 5 న పిసికి వస్తోంది

ఇది డిసెంబరులో ఆవిరిపైకి రాకముందు, మొదట రాక్‌స్టార్ యొక్క డౌన్‌లోడ్ మరియు ఎపిక్ గేమ్స్ స్టోర్‌ను తాకుతుంది.