వేగన్ ఫ్రైడ్ ick రగాయల రెసిపీ

మసాలా కొట్టులో ముంచిన ఈ డబుల్ ఫ్రైడ్ les రగాయలు మంచి మంచిగా పెళుసైన చిరుతిండి.

మీకు కావాల్సిన సబ్వే యొక్క వేగన్ మీట్‌బాల్ మరినారా యొక్క ఏకైక సమీక్ష

సబ్వే దాని క్లాసిక్ శాండ్‌విచ్ యొక్క మొక్కల ఆధారిత సంస్కరణను ప్రయత్నిస్తోంది.